Menu Sluiten

Wat doet inkluis

Wij zien in ons netwerk veel mooie initiatieven die de potentie hebben in Tilburg de verandering naar een inclusievere samenleving én economie te versterken. Wij zien deze initiatieven echter ook met regelmaat worstelen. Vaak heeft dat te maken met de complexiteit van het systeem waar zij in dienen te opereren, maar ook met vraagstukken als: hoe zorgen we voor een duurzaam business model en voor continuïteit?

Wij van inkluis geloven dat we Tilburg een beetje mooier kunnen maken als we deze initiatieven helpen ‘volhoudbaar’ te worden en hen helpen ‘sterkere benen’ te krijgen. Dat kunnen wij doordat we bouwen aan een ‘inkluis- leergemeenschap’, waarbinnen we initiatieven verbinden aan de diverse maatschappelijke organisaties die Tilburg rijk is, aan overheid en onderwijsinstellingen. Samen met hen werken we via een coach- en trainingsprogramma aan verduurzaming in de breedste zin van het woord, en aan systeemverandering.

Bij inkluis geloven we in eigen kracht!

We geloven ook…

“dat iedereen kennis, ervaring en talenten bezit en dat de optelsom daarvan helpt om vraagstukken op te pakken waar je alleen niet uit komt

“dat ondersteuning het meeste effect heeft als het naar behoefte van de deelnemers gebeurt

“in samen optrekken, leren en experimenteren

Concreet betekent dit het volgende:

  • inkluis biedt een 2-jarig ontwikkelprogramma. 
  • Het eerste jaar is het ‘aanjaagprogramma Sterke Benen’ en het tweede jaar noemen we het  ‘verdiepingsprogramma Sterke Benen’. 
  • Doelgroep; initiatiefnemers en ondernemers in het sociaal/maatschappelijk domein. 
  • Opleidings- en trainingsprogramma met coaching/supervisie in groepen (coach-cirkels). Dat laatste wil zeggen dat je van elkaar leert en samen leert door ieders inbreng. 
  • Onderwerpen van de trainingen kies je grotendeels samen op basis van de vragen die er spelen; bijvoorbeeld zakelijke telefoongesprekken voeren, begrotingen maken, of subsidies aanvragen. 
  • Tijdens de coach-cirkels ga je aan de slag met een vraagstuk dat bij meerdere initiatiefnemers leeft. Wij zoeken dan samen de beste onderwerpen uit om te bespreken. Dit zijn de onderwerpen waar we allemaal het meest van leren. 
  • Iedere deelnemer stapt in met zijn eigen vraag. Voorbeelden: hoe overleef ik op eigen kracht? Hoe groei ik? Hoe kan ik mijn initiatief beter laten aansluiten op de wensen van mijn klanten en grote aanbieders? Hoe kan ik samenwerken met andere initiatieven? Wat heb ik daarvoor nodig, maar ook, wat heb ik anderen te bieden?